35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,15,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,0,1,1,5000
1,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

50 órás közösségi szolgálat

  • Megjelent: 2021. szeptember 22. szerda, 11:17
  • Írta: Administrator
  • Találatok: 1564

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

A köznevelési törvény előírása szerint 2016. január 1-e után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi munka elvégzésének igazolása.

Az intézmény által koordinált, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdekektől független tevékenység a helyi közösség építését, haladását segítheti. Mindez kettős célt szolgál: a diák – egyénileg vagy csoportosan – olyan értéket teremt, problémát old meg, együttműködik, melynek kapcsán saját maga is gazdagodik: tanul

empátiát, segítségnyújtást, kreatív gondolkodást, döntéshozást.

Mentorok, pedagógusok segítenek majd megoldani a diákok kezdetben felmerült problémáit.

 

A diákok számos területről választhatnak: egészségügy, szociális tevékenységek, oktatási, kulturális, közösségi tevékenységek, környezet- és természetvédelem, katasztrófavédelem, óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel kapcsolatos tevékenységek.

Az előbb felsoroltakból a tanulóknak kell kiválasztania az általa vállalt területeket, illetve a tanuló (önállóan vagy a szülő segítségével) saját állandó lakhelyén kiválaszthat olyan intézményeket, ahol ezt a kötelezettségét teljesíteni tudja. Ezekkel az intézményekkel iskolánk azonnal felveszi a kapcsolatot szerződéskötés céljából.

A honlapon szerepel azon intézmények listája, amelyekkel már kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezek a megállapodások azonban egyedi esetekre vonatkoznak. Emiatt nem automatikusan fogadják újabb tanulóinkat. Mindenkitől azt kérjük, előzetesen egyeztessen azzal az intézménnyel, ahova a tanuló menni szeretne. Az intézmények köre természetesen folyamatosan bővíthető olyanokkal is, amelyekkel még nem kötöttünk megállapodást.

 

Az előírt 50 órát 3 évre elosztva kell teljesíteni, és úgy alakítani, hogy a negyedik évfolyamon már az érettségi vizsgára készülés jelentse a kiemelt célt.

A közösségi szolgálat gyakorlati óráit így minimum három részletben és – ha arra van lehetőség - három különböző tevékenységi irányban kell teljesíteni.

A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető, életkorra való tekintet nélkül.

A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie a közösségi szolgálat megkezdése előtt. (Minden új jelentkezés esetében újabb jelentkezési lap kitöltése szükséges!) Ez tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat idejének igazolása szolgálati naplóban történik. A teljesített órákat minden alkalommal a fogadó intézmény rögzíti, aláírással és bélyegzővel hitelesíti. A tanuló köteles megőrizni ezt a dokumentumot, mert ez igazolja a tanuló teljesített óráit.

A közösségi szolgálat teljesítését a tanuló technikumi bizonyítványába évenként fogjuk bevezetni, mindig az augusztus 31-i állapotnak megfelelően. Más időpontban azoknak a tanulóknak jegyezzük be, akik más iskolába távoznak. Ilyenkor a kiiratkozás napjáig hitelesen igazolt óraszámot írjuk be a tanuló bizonyítványába.

                 
                                                          

 Adatvédelmi tájékoztató GINOP