35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,15,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,0,1,1,5000
1,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

Aranykalászos gazda

 • Megjelent: 2022. június 13. hétfő, 06:54
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 1166

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A részszakma azonosító száma: 4 0811 17 04 Gazda szakma részszakmája

A részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda

Képzési idő: 480 óra (3 hónap), előzetes tudásfelméréstől függően ez kevesebb is lehet

Képzés kezdete: tervezett kezdés 2022. szeptember 10., létszámtól függően

Képzés helyszíne: AASzC Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.

Szükséges iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése

Alkalmassági követelmény: Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

 

Mire tudod használni az Aranykalászos gazda végzettséget?

 • Földvásárláshoz szükséges.

 • Agrártámogatás igényléséhez elengedhetetlen.

 • Képes leszel a mezőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani.

 • Képes leszel mezőgazdasági és állattartási feladatokat ellátni.

 

Az elméleti oktatás online formában valósul meg, a saját ütemedben haladhatsz a tananyaggal, az online konzultációkon pedig felteheted a kérdéseidet.

Csak a gyakorlati órákon szükséges részt venned!

 

Gyakorlati képzési napok: kedd, péntek délután 14 órától 20 óráig és szombaton 8 órától 16 óráig.

A tanfolyam elvégzéséről TANÚSÍTVÁNYT kapsz, amellyel jelentkezhetsz az Akkreditált vizsgaközpontba szakmai vizsgára, ahol megszerezheted az Aranykalászos gazda államilag elismert szakmai bizonyítványt (ebben segítünk mindenkinek).

 

Képzés díja: 150 000 Ft. részletfizetési lehetőséggel, mely tartalmazza az előzetes tudásmérést, az oktatásokat és a tananyagot.

Szakmai vizsga díja: 40 000 Ft., amely az Akkreditált Vizsgaközpontba fizetendő.

 

A záróvizsgára bocsájtás feltételei: Mezőgazdasági vontató vezetésre érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E, vagy B kategória), amit a gyakorlati vizsga megkezdése előtt be kell mutatni a vizsgabizottságnak.

 

Jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség, vagy a Dobbantó program elvégzése
 • foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
 • jelentkezési lap kitöltése

 

Jelentkezési lap

 

További információ: 06-70/330-1323, a jelentkezési lapodat ide is küldheted: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2022/000836

 

Szabályzatok

 • Megjelent: 2021. szeptember 23. csütörtök, 09:18
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 1413

Az AASzC Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium hatályos szabályzatai

 
Dokumentum tárgya Megjelenés dátuma  

Alapító Okirat

Alapító Okirat kiegészítés

2021 augusztus 24.

2022 július 8.

Letöltés

Letöltés

Szervezeti Működési Szabályzat 2021. szeptember 23. Letöltés
Az intézmény 2021-2022 tanévre vonatkozó munkaterve 2021. szeptember 08. Letöltés
Házirend 2022 2022. február 28. Letöltés
Tűzvédelmi szabályzat 2021 augusztus 31. Letöltés
Adatvédelmi szabályzat 2022. június 29. Letöltés

 

 

 

 

Tájékoztatás a családi pótlék szüneteltetésének tárgyában történt változásokról

 • Megjelent: 2021. szeptember 20. hétfő, 07:54
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 751

 

 

Tisztelt Szülők!

 

A Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályának kérése alapján az alábbi változásokra szeretném felhívni a figyelmüket a családi pótlék szüneteltetéséhez kapcsolódóan.

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 15. § (1) bekezdése értelmében amennyiben az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, továbbá a tanköteles, vagy már nem tanköteles, de nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek az óvodai nevelésben való kötelezettségét megszegi, vagy a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a családi pótlék folyósításának szüneteltetését kell kezdeményezni.

 2019.december 31-ig a nevelési-oktatási intézmények a gyámhivatalnál jelezték az igazolatlan mulasztás tényét és óraszámát, ami alapján a gyámhivatal kezdeményezte a családi pótlék szüneteltetését. Ez 2020. január 1-jétől megváltozott: a Cst. 15. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének kötelezettsége a családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezése, amennyiben az igazolatlanul mulasztott foglalkozások száma óvodai intézményben 20 óvodai nevelési napot, oktatási intézményben pedig az 50 kötelező tanórát elérte. A családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezését megelőzően az 5 igazolatlan óvodai nevelési nap, illetve a 10 igazolatlan kötelező tanórai hiányzás után az intézmény vezetőjének tájékoztatnia kell a családi pótlékban részesülő szülőt ezen tényről, illetve arról, hogy a 20 igazolatlan óvodai nevelési nap, illetve az 50 óra igazolatlan kötelező tanórai mulasztás elérésekor milyen jogkövetkezményekre számíthat.

 

Azon gyermekek hiányzása esetén, akik nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban, vagy szociális intézményben helyeztek el, továbbá aki gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll és javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben helyeztek el, a családi pótlék szüneteltetése iránti kérelmet mellőzni kell.

 

A szüneteltetés iránti eljárást a 2020. március 1-jétől a jogszabályváltozás miatt a szülő lakóhelye szerinti fővárosi, illetve megyei kormányhivatal családtámogatási feladatokat ellátó szervezeti egységénél kell kezdeményezni.

 

2021.09.20.           

 

Gyarmathy Zsolt György

igazgató

 

50 órás közösségi szolgálat

 • Megjelent: 2021. szeptember 22. szerda, 11:17
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 1260

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

A köznevelési törvény előírása szerint 2016. január 1-e után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi munka elvégzésének igazolása.

Az intézmény által koordinált, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdekektől független tevékenység a helyi közösség építését, haladását segítheti. Mindez kettős célt szolgál: a diák – egyénileg vagy csoportosan – olyan értéket teremt, problémát old meg, együttműködik, melynek kapcsán saját maga is gazdagodik: tanul

empátiát, segítségnyújtást, kreatív gondolkodást, döntéshozást.

Mentorok, pedagógusok segítenek majd megoldani a diákok kezdetben felmerült problémáit.

 

A diákok számos területről választhatnak: egészségügy, szociális tevékenységek, oktatási, kulturális, közösségi tevékenységek, környezet- és természetvédelem, katasztrófavédelem, óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel kapcsolatos tevékenységek.

Az előbb felsoroltakból a tanulóknak kell kiválasztania az általa vállalt területeket, illetve a tanuló (önállóan vagy a szülő segítségével) saját állandó lakhelyén kiválaszthat olyan intézményeket, ahol ezt a kötelezettségét teljesíteni tudja. Ezekkel az intézményekkel iskolánk azonnal felveszi a kapcsolatot szerződéskötés céljából.

A honlapon szerepel azon intézmények listája, amelyekkel már kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezek a megállapodások azonban egyedi esetekre vonatkoznak. Emiatt nem automatikusan fogadják újabb tanulóinkat. Mindenkitől azt kérjük, előzetesen egyeztessen azzal az intézménnyel, ahova a tanuló menni szeretne. Az intézmények köre természetesen folyamatosan bővíthető olyanokkal is, amelyekkel még nem kötöttünk megállapodást.

 

Az előírt 50 órát 3 évre elosztva kell teljesíteni, és úgy alakítani, hogy a negyedik évfolyamon már az érettségi vizsgára készülés jelentse a kiemelt célt.

A közösségi szolgálat gyakorlati óráit így minimum három részletben és – ha arra van lehetőség - három különböző tevékenységi irányban kell teljesíteni.

A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető, életkorra való tekintet nélkül.

A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie a közösségi szolgálat megkezdése előtt. (Minden új jelentkezés esetében újabb jelentkezési lap kitöltése szükséges!) Ez tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat idejének igazolása szolgálati naplóban történik. A teljesített órákat minden alkalommal a fogadó intézmény rögzíti, aláírással és bélyegzővel hitelesíti. A tanuló köteles megőrizni ezt a dokumentumot, mert ez igazolja a tanuló teljesített óráit.

A közösségi szolgálat teljesítését a tanuló technikumi bizonyítványába évenként fogjuk bevezetni, mindig az augusztus 31-i állapotnak megfelelően. Más időpontban azoknak a tanulóknak jegyezzük be, akik más iskolába távoznak. Ilyenkor a kiiratkozás napjáig hitelesen igazolt óraszámot írjuk be a tanuló bizonyítványába.

Tájékoztató a 10. és a 11. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlatáról (Nyári gyakorlat)

 • Megjelent: 2021. április 16. péntek, 09:33
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 2014

NYÁRI GYAKORLAT

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL

 

A 9. évfolyamnak nincs nyári gyakorlata a programtanterv alapján. Tehát a 9/A, 9/B és 9/C osztályosoknak nem kell egybefüggő nyári gyakorlatot teljesíteniük.

 

A régi – szakgimnáziumi – ágazati képzésben részt vevő, jelenleg 10. és 11. évfolyamos tanulóknak a kerettanterv szerint nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük (140 óra minden évfolyamon).

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 125. § (3) bekezdése szerint felmenő rendszerben a szakgimnáziumi tanulók még együttműködési megállapodás keretében tölthetik a nyári összegfüggő gyakorlatukat. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az együttműködési megállapodás a képzőhely és az iskola között jön létre, és a képzőhely szerinti területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A nyári összefüggő gyakorlatra a fogadó képzőhellyel befogadó nyilatkozatot kell kitöltetni, amelyek itt letölthetők:

 mezőgazdasági gépész tanulók befogadó nyilatkozata (10B)

 mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók befogadó nyilatkozata (10A, 11A)

A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló részére akkor, ha együttműködési megállapodással foglalkoztatja, tehát a nappali rendszerű oktatásban részt vevők esetén az összefüggő szakmai gyakorlat idejére.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő gyakorlat időtartamára a minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szerese, azaz 19,5% azaz, 2021-ben 32.643,-Ft/hó összeget kell fizetni. (szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény - Szt. 63. § (1) b), 65. §)

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének 1/4 része, mely 2021-ben 8.161,-Ft/tanuló/hét.

Tanulószerződéssel rendelkező diákjainknak az összefüggő szakmai gyakorlatot az iskolában kell letölteniük, külső képzőhelyre nem mehetnek.


A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE

A tanulónak a 10. évfolyam után 140 óra, a 11. évfolyam után 140 óra.

Minden tanulót, szülőt arra kérünk, hogy a diákok számára olyan gyakorlati foglalkozási helyet keressen, mely biztosítja a gyakorlatok szakszerű elvégzését. Őstermelőhöz nem mehet a tanuló nyári gyakorlatra.

Ha a tanuló a kerettantervben előírt nyári összefüggő gyakorlat óraszámának 20%-át maghaladóan hiányzik, nem teljesíti gyakorlatát, úgy a tanévet meg kell ismételnie. (140 óra esetén ez 28 óra, ebből 7 óra lehet igazolatlan.) Az igazolatlan mulasztást augusztus 31-ig pótolni kell.

Az együttműködési megállapodásban meghatározott gyakorlat kezdete és vége időtartamon kívül eső gyakorlati napokra a tanulónak nem jár juttatás (pl. hiányzást pótol).


A GYAKORLAT TELJESÍTÉSE AZ ISKOLÁBAN

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat külső képzőhely hiányában az iskolában is letölthető.

Az a tanuló, aki május 20.-ig nem küldi el a befogadó nyilatkozatát postán, vagy elektronikus úton (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) az iskolába, az összefüggő gyakorlatát az intézmény tanműhelyeiben és tangazdaságában tölti.

Az iskolai gyakorlat várhatóan júniusban kezdődik, a pontos beosztásról a tanév végéig adunk tájékoztatást.


A GYAKORLAT DOKUMENTÁLÁSA

A foglalkozási napló a tanmenetet tartalmazza, amelyet a gazdálkodó szervezet vezet. (Lásd letölthető dokumentumok). A munkanaplóba be kell másolnia napi tananyagot a foglalkozási naplóból.

A tanuló írásban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A tanuló köteles –  a munkanaplóban megadott szabályzat szerint – írásban dokumentálni a gyakorlati feladatok elvégzését, figyelembe véve a gyakorlatot vezető iránymutatásait.

Az elvégzést naponta igazolja a gyakorlatot irányító személy.

A GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA (az iskola küldi a céghez)

Az elvégzett gyakorlatról a cégtől igazolást kell hozni, amit szeptember 1.-éig a szakmai vezetőnek kell eljuttatni.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 Munkanapló

 Foglalkozási napló mezőgazdasági gépész 10. évfolyam

 Foglalkozási napló mezőgazdasági gépésztechnikus 10. évfolyam

 Foglalkozási napló mezőgazdasági gépésztechnikus 11. évfolyam

                 
                                                          

 Adatvédelmi tájékoztató GINOP